اخیرا کتابی به دستم رسیده است با عنوان "ختم های اسرار آمیز" که مولف آن موید عسکرپور و ناشر آن انتشارات یاس زهرا است (نوبت چاپ اول زمستان 85 و شابک 2-02-2843-964-978 ) این کتاب شامل صدها دعا حهت افزایش رزق و روی ، بخت گشایی دختران جوان و دعا برای ایجاد محبت بین زن و شوهر و باطل کردن سحر و جادو است. خود را در این سطح نمی دانم که در این باره اظهار نظر کنم بنابراین تنها بخشهایی از این کتاب را جهت آشنایی خوانندگان در ادامه ذکر میکنم

این جملات را بنویسد و بر گوشه مقنعه دختر آویزان کنند و چون بخوابد شب زیر سرش گذارد « بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله و بالله و من عند الله و الیه ترجعون هو الذی خلقکم من نفس واحده... منها و طراً ک88د8111 اول 22م م م باسم فلان (نام دختر را بنویسند)
صفحه 58 - از ادعیه بخت گشایی دختران

این آیه را با گلاب و زعفران بنویسند و بر بازوی دختر ببندند « یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون»
صفحه 59 - از ادعیه بخت گشایی دختران

در بحر الغرائب آمده است که هر که سوره مریم را با زعفران و گلاب بنویسد و بعد بشوید و آب آنرا بر سر دختر بریزند بخت او باز می شود و شوهر می یابد.
صفحه 59 - از ادعیه بخت گشایی دختران

ار کتاب سر المستتر آمده این جملات را از داخل پیراهن بنویسند و دختر لباس را بر تن کند بسیار موثر و مجرب است « بسم الله الرحمن الرحیم یا تمخیثا یا تمشیثا یا مرشیطیثا یا مشطیئا 288 م 111 11 88 ح ح»
صفحه 57 - از ادعیه بخت گشایی دختران

اگر بخواهی زنی را به عقد خود درآوری یک عدد مغر بادام شیرین را بدست آورد و سوره یس را بر آن بخواند و بعد از این مغز بادام را داخل ابریشم سبز پیچیده  از شاخه میوه دار که میوه اش شیرین باشد آویزان کند و در پای درخت بی خوش بسوزاند (عود روشن کند) مرادش حاصل شود.
صفحه 38 - از ادعیه ایجاد محبت

به جهت محبت بین زن و شوهر سوره مبارکه مزمل را سه مرتبه به شربتی بخوانند و به آنان دهند تا بخورند بین آنها محبت ایجاد شود.
صفحه 45 - از ادعیه ایجاد محبت

بر شش دانه مویز آیة الکرسی را بخواند و به آنکسیکه دوستش دارد بدهد تا بخورد فوق العاده موثر است.
صفحه 39 - از ادعیه ایجاد محبت

این آیه را 7 مرتبه بر یک سیب سرخ بخوانند و به شخص مورد علاقه بدهند تا بخورد « و لقد جعلنا فی السماء بروجاً و زیناها للناظرین و حفظنا من کل شیطان رجیم»
صفحه 38 - از ادعیه ایجاد محبت

هر کس سوره زخرف را با گلاب و زعفران بنویسد و آب آنرا به زنی که با شوهر خود بد رفتاری میکند بخوراند آن زن مطیع و آرام می شود.
صفحه 43 - از ادعیه ایجاد محبت

این آیه را 70 مرتبه بر کاسه آبی بخوانند و به گوشه های محل کسب و جلوی منزل مسکونی خود بپاشد « یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان»
صفحه 50 - از ادعیه باطل کردن سحر و جادو

از خواص اسم قائم و واحد آنستکه اگر ایندو را بطریق امتزاج بر کف مسحور نویسند سحر باطل می گردد و امتزاج آن اینچنین است «ق و اای ح م د»
صفحه 53 - از ادعیه باطل کردن سحر و جادو

اگر خواهی زن بگیری این نوشته را بر بازوی خود نگه دار « قل ان الفضل بید الله یوتیه من یشاء و الله واسع علیم بختص برحمته من یشاء و الله ذوالفضل العظیم»
صفحه 40 - از ادعیه ایجاد محبت

 هرگاه در ساعت اول روز 308 مرتبه بگوید یا رزاق روزی او وسیع می گردد.
صفحه 35 - از ادعیه جلب رزق و روزی

هر که در میان نماز مغرب و عشاء 1060 مرتبه بگوید یا غنی صاحب ثروت خواهد شد.
صفحه 26 و 34 - از ادعیه جلب رزق و روزی

جهت تنگی روزی و رفع فقر 40 روز روزی یکمرتبه سوره مبارکه مزمل را بخواند.
صفحه 23 - از ادعیه جلب رزق و روزی

بعد از نماز صبح به جهت زیادی نعمت باید به عدد ابجد 211 مرتبه بگوید یا منعم.
صفحه 18 - از ادعیه جلب رزق و روزی

اگر آیة الکرسی 7 مرتبه بر 7 عضو بدن خوانده شود آن اعضاء آسیبی نمیبینند.
صفحه 72 - فضائل آیة الکرسی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 2:8  توسط علیرضا  |